Platba přijata

Potvrzujeme přijetí platby a přihlášky na zájezd. Budeme Vás kontaktovat :-)